Блог

Реставрирани руини

Ако имате път към Ивайловград, отделете малко от времето си, за да посетите българския архитектурно-културен паметник „Вила Амира“. Антична вила се намира на 4 км. западно от града и е била е открита при строителни работи за язовир през 1964 г. Тя  е един от най-ранните и най-точно датирани вилни комплекси от римската епоха, проучени в България, и е изключителен архитектурен паметник отпреди 2000 години. Това е най-пищно украсеният частен дом (дворец) от римската епоха, разкрит в българските земи. Вилата е била център на поземлено Владение, основано от богата тракийска аристократична фамилия. Разкопките на Голямата могила при с. Свирачи през 2001-2002 г. допринасят изключително много за доказването на тракийския произход на основателите й. Първият й владетел е бил наследник на тракийски цар. Той е получил за заслуги пред римската власт статут на римски гражданин и така е добил правото да създаде вилно стопанство, което е организирал още през 50-70-те години на І век сл. Хр., тоест само около двадесетина години след окончателното завладяване на Тракия от Рим. При археологическите проучвания са намерени добре запазени мозайки, парапети, колони, облицовки от мрамор, предмети от бита, керамични съдове и накити. Вилата е голяма и изключително красива, от което следва, че е била посещавана от представители на знатни семейства. Днес руините са реставрирани и отворени за посетители.

Реставрирани руини